icon-site-oliveira_124
Fonte de energia.
icon-site-oliveira_125
Acompanhamento
para treinos.
icon-site-oliveira_126
Produzido com
muita fruta.
icon-site-oliveira_127
Sabor e
cremosidade.
icon-site-oliveira_112
Pode conter
amendoim e leite.
icon-site-oliveira_106
Adoçado com açúcar.
icon-site-oliveira_108
Não contém glúten.
icon-site-oliveira_104
Saboroso gostinho
da fruta.
icon-site-oliveira copy
80% de polpa
de banana.
icon-site-oliveira_116
Pode conter amendoim e leite
icon-site-oliveira_96
Zero adição de açúcares.
icon-site-oliveira_98
Não contém glúten.
icon-site-oliveira_94
Açúcares da própria fruta.
icon-site-oliveira_102
95,5% de banana.
icon-site-oliveira_113
Pode conter
amendoim e leite.
icon-site-oliveira_70
Adoçado com açúcar.
icon-site-oliveira_73
Não contém glúten.
icon-site-oliveira_68
Saboroso gostinho
da fruta.
icon-site-oliveira_68
80% de polpa
de banana.
icon-site-oliveira_114
Pode conter amendoim e leite.
icon-site-oliveira_79
Zero adição de açúcares.
icon-site-oliveira_81
Não contém glúten.
icon-site-oliveira_77
Açúcares da própria fruta.
icon-site-oliveira_85
95,5% de banana.
icon-site-oliveira_115
Pode conter
amendoim e leite.
icon-site-oliveira_88
Adoçado com açúcar.
icon-site-oliveira_90
Não contém glúten.
icon-site-oliveira_86
Saboroso gostinho
da fruta.
icon-site-oliveira copy 2
70% de polpa
de banana.